Aprangos reikalavimai

Aprangos reikalavimai  lenktynėse


1.Reikalavimai savininkams
1.1.Kiekvienas žirgo savininkas turi būti užsiregistravęs savo aprangos spalvas(Color of races).Vienos registracijos kaina šimtas litų. Klubo nariui viena uniforma nemokamai.
1.2.Tik užregistruota spalva galima dalyvauti LIETUVOS ŽOKĖJŲ KLUBO organizuojamose žirgų lenktynėse.
1.3.Neužregistruota spalva savininkas neturi teisės dalyvauti  lenktynėse ir esant šiam pažeidimui yra besąlygiškai diskvalifikuojamas lenktynių sekretoriaus. Jei lenktynėse žirgu jojama skirtinga uniforma, nei  ta, kuri buvo registruota savininko, lenktynių rezultatas bus anuliuojamas.
1.4.Lenktynių spalvos turi atsispindėti ir žirgo aksesuare - akiniuose(blinkers), jei tas yra reikalinga.
1.5.Aprangos registracija yra užpildoma pridedamoje formoje ,,Savininko spalvų registro kortelė‘‘
1.6.Uniforma turi būti pasiūta iš šilko, sintetinio šilko, satino, lengvo pluošto medžiagos, turi būti švari, išlyginta.
1.7.Uniforma turi atitikti su spalvų registracijos kortelėje nupiešta ir suderinta su LIETUVOS ŽOKĖJŲ KLUBO klubo  atsakingu asmeniu.
1.8.Vienas savininkas gali turėti tik vieną patvirtintą uniformos gamą.
1.9.Jei  viename bėgime bėga du savininko žirgai, vienam iš jų yra dedami ant uniformos skiriamieji ženklai arba nuimamas kepurės dangalas.

2.Reikalavimai žokėjams
Saugumo priemonės
2.1.Žokėjas lenktynių metu turi dėvėti apsauginę liemenę, atitinkančią mažiausiai pirmą
(Level 1)apsaugos lygį  pagal EU standartą EN 13158:2000.
2.2.Žokėjas lenktynių metu turi dėvėti  galvos apdangalą-šalmą atitinkantį lenktynių reglamento saugumo lygį.
2.3.Žokėjas lenktynių metu turi mūvėti aukštus, vientisus odinius ar guminio arba sintetinio pluošto aulinius batus. Avalynė turi būti švari. Avalynė negali strigti, užsikirsti balnakilpėse.
2.4 Pageidautina turėti akinius.
2.5.Neįvykdžius šio straipsnio 2.1,2.2,2.3 reikalavimų žokėjas negalės dalyvauti lenktynėse ir bus diskvalifikuotas lenktynių sekretoriaus.

Uniforma
2.6.Žokėjas lenktynių metu privalo dėvėti uniformą  tik suteiktą savininko, kurio žirgą jis bando. Lenktynių metu negalima atsiraitoti rankovių, atsisegti sagų ar kitokiu būdu keisti uniformos išvaizdą.
2.7.Dalyvaujant lenktynėse skirtinga uniforma, nei ta uniforma, kurią suteikė savininkas, lenktynių rezultatas bus anuliuojamas.
2.8.Žokėjas lenktynių metu privalo dėvėti baltos spalvos ar dominuojančio balto atspalvio  kelnes (bridžai).Ant kelnių galimas užrašas.
2.9.Žokėjo batai turi turėti mažiausiai  du trečdalius juodos spalvos.
2.10.Steko ilgis negali viršyti 70 cm imtinai. 2.11Esant netvarkingai uniformai žokėjas gali būti įspėtas, jam paskirta bauda arba diskvalifikuotas.