Mokymų „Žirgininko parengimas“ gegužės mėnesio grafikas

2013 04 10

Dėmesio! Planuoti mokymai gegužės 11-15 d. „Ristūnų treniravimo technologijos“ , dėl nepakankamo užsiregistravusių dalyvių skaičiaus,  perkeliami į  gegužės 25-29 d.

Mokymų „Žirgininko parengimas“ gegužės mėnesio grafikas

VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokykla, dalyvaudama partnerio teisėmis bendrame su VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokykla, projekte „Žirgininko parengimas“ Nr.1PM-PV-11-1-007430-PR001, kviečia į mokymus „Žirgininko parengimas".

Skelbiame Gegužės mėn. mokymų grafiką:
11-15 d. „Ristūnų treniravimo technologijos“ lektoriai Vita Jašinauskaitė, Dr.Rūta Šveistienė .


Mokymai vyks VšĮ Raseinių hipodromas patalpose. Adresas: Dumšiškių k. Paraseinio g. 16 Raseinių r. sav.

Būtina išankstinė registracija. Registruojami tik vidurinį išsilavinimą turintys klausytojai.
Informacija telefonu +370 685 58859

Projektas finansuojamas Lietuvos kaimo plėtros 2007 -2013 metų programos priemonės „Profesinio mokymo ir informavimo veikla“ veiklos srities „Asmenų, susijusių su žemės ir miškų ūkio veikla, mokymas ir informavimas“ lėšomis.