Hipodromas

 Raseinių hipodromas yra skirtas organizuoti lygiosioms žirgų lenktynėms. Šio hipodromo infrastruktūra apie 15 metų nebuvo naudojama. 2006-2011 metais Raseinių hipodrome suorganizuotos 28 lenktynių dienos. Vidutinis renginyje apsilankiusiųjų skaičius – 700 – 1000 žmonių per vieną lenktynių dieną. Raseinių hipodromo žirgų bėgimo tako ilgis – 1000 m. Hipodrome yra žiūrovų tribūna, tačiau ją būtina renovuoti. Kadangi 1000 m ilgio takas yra per trumpas, siekiant organizuoti tarptautinio masto lygiąsias žirgų lenktynes, numatoma žirgų bėgimo takus ilginti iki 2000 metrų. Tvarkant hipodromo infrastruktūrą, reikia sutvarkyti šlaitą, aptverti teritoriją, įrengti tako apšvietimo sistemą. Taip pat hipodrome būtina renovuoti esamą bei įrengti papildomas žiūrovų tribūnas, renovuoti esamas bei pastatyti pagalbines arklides su technikos laikymo patalpomis (iki 1000 m²), žirgų apžiūros aikštelę, privažiavimo kelius, asfaltuotas aikšteles lankytojų automobiliams. Šiems darbams įgyvendinti investicijų poreikis (priklausomai nuo darbų masto) sudarytų apie 6 mln. Lt.

Šiuo metu Raseinių hipodromas yra rekonstruojamas.Daugiau informacijos apie projekto eigą rasite čia:
http://www.esparama.lt/projektas?id=7342  http://www.ukmin.lt/uploads/documents/imported/lt/strategija/doc08/Hipodromu-pletra-080123.pdf

    

Arklidžių rekonstrukcija Raseiniuose 
Raseinių hipodromo žiûrovų tribūnos rekonstrukcija